L. v. Beethoven / Violinkonzert
Junge Philharmonie Salzburg / E. Fuchs